Norrköpings kommun tackar för goda insatser

Inför helgen har många goda krafter samverkat med trygghetsskapande insatser för ett välkomnande och tryggt Norrköping.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med i arbetet med att bidra till ett tryggt Norrköping. Förutom kommunens egna verksamheter och samaretspartners har det blivit tydligt att Norrköping är fullt av goda människor som älskar och ställer upp för sin stad. Det gör mig både tacksam, stolt och glad, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Vad kommunen vidtagit för åtgärder inför helgen kan du läsa här.
Gemensam kraftsamling för ett tryggare Norrköping

– Det trygghetsskapande arbetet fortsätter i Norrköping. Vi har sedan tidigare ett bra och effektivt samverkansarbete genom EST, effektiv samverkan för trygghet. Det arbetet fortsätter i samverkan mellan kommunens olika verksamheter, civilsamhället och polis. Tillsammans och gemensamt vill vi förstärka det arbetet, och uppmuntra fler goda krafter att bidra för att Norrköping ska fortsätta vara en lugn, trygg och välkomnande stad, säger Anna Thörn, kommundirektör.