Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

Publicerad

Frågor som rör klimat och klimatforskningens roll för samhället är mycket viktiga för Norrköpings kommun. Därför är vi stolta att presentera Swedish Climate Symposium. Under tre dagar samlas för första gången Sveriges största aktörer inom klimatforskning för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen - en av vår tids stora samhällsutmaningar. Öppningen av symposiet ägde rum i Louis De Geer Konsert & Kongress hus den 16 maj i närvaro av Kronprinsessan Victoria.

SMHI arrangerar tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, Swedish Climate Symposium. Sammantaget är det cirka 600 personer som anmält sig och deltar under delar av eller hela symposiet.

Klimatförändringar berör alla därför är klimatforskningen viktig. Fortsatta utsläpp av växthusgaser väntas driva på utvecklingen med stora konsekvenser för såväl samhälle som naturmiljö. Med Parisavtalet som utgångspunkt har Sverige sedan 2018 en klimatlag. Sveriges långsiktiga klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

– Det känns extra roligt att klimatforskare kommer till Norrköping. Norrköpings kommun ligger i framkant i Sverige när det gäller klimatanpassning. Vi vet att vi kommer att ställas inför både nya möjligheter och nya utmaningar som det förändrade klimatet för med sig. Det gäller att ligga steget före, att minska utsläppen idag, bidrar till mindre anpassning, säger Merja Willman, miljö- och klimatstrateg i Norrköpings kommun.

Här kan du läsa mer:

Kartläggning kring hur kommunerna i Sverige arbetar med klimatanpassning där Norrköpings kommun kom på andra plats:

Klimatanpassning 2021– så långt har Sveriges kommuner kommit

Klimatanpassning.se

Klimatpolitiska rådet