Beviljade bidrag för uppdrag inom uppsökande verksamhet och stöd till våldsutsatta

Nu är det klart vilka föreningar/aktörer som får bidrag för att genomföra uppdrag inom socialkontorets områden uppsökande verksamhet och stöd till våldsutsatta. Totalt 2,9 miljoner kronor fördelas ut till åtta uppdragsbidrag som får användas under 12 månader.

– Det känns mycket bra att uppdragen för de föreningar och aktörer som beviljats bidrag snart sätts igång. Vi ser att de kan komplettera socialkontorets arbete på ett bra sätt i vårt viktiga arbete med uppsökande verksamhet och stödet till unga för våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

I budgeten för 2022 avsatte Norrköpings kommun 3 miljoner kronor för ändamålet, vars syfte är att öka tryggheten och motverka brottslighet i kommunen. Under våren kunde föreningar och andra aktörer i Norrköping lämna in en intresseanmälan med uppdragsbeskrivning till socialkontoret. 14 intresseanmälningar kom in, och efter en noggrann urvalsprocess valdes åtta av dessa ut för att beviljas medel. Totalt fördelas 2,9 miljoner kronor.

– Samverkan med ideella aktörer och civilsamhället är mycket viktigt, och något vi tack vare de extra medlen nu kan förstärka och utveckla. De föreningar och aktörer som beviljats bidrag har uppdragsbeskrivningar som passar ändamålet mycket bra, och jag ser fram emot att se deras uppdrag genomföras, säger Maria Sayeler Behnam (S), ordförande socialnämnden.

Efter genomfört uppdrag ska föreningen redovisa en uppföljning med uppgifter om vad uppdragsbidraget använts till och vilka åtgärder och aktiviteter som erbjudits kommunens unga invånare. Uppföljningen ska också redovisa hur de unga kommuninvånare som föreningen har vänt sig till har upplevt det som föreningen har utfört inom ramen för uppdraget.

De beviljade uppdragen är:

 • Haga Bangolf – 150 000 kronor
  Uppsökande verksamhet kopplat till bangolf.
 • Hageby IF/Framtidens hus – 500 000 kronor
  Uppsökande verksamhet. Skapa Framtidens hus i Hageby och Navestad med bland annat fritidsaktiviteter och samtalsstöd.
 • Bollklubben Norrköping Tillsammans – 250 000 kronor
  Uppsökande verksamhet kopplat till bollaktiviteter för skolbarn i årskurs 2-6 i flera utsatta stadsdelar.
 • Samtalsringen – 150 000 kronor
  Uppsökande verksamhet kopplat till samtal och vägledning för målgruppen unga killar 15-20 år i utsatta områden.
 • Studieförbundet Vuxenskolan – 200 000 kronor
  Uppsökande verksamhet kopplat till musikverksamhet i Marielund.
 • Tjejjouren – 450 000 kronor
  Uppsökande verksamhet för att förebygga prostitution bland yngre tjejer.
 • Rädda barnen – 400 000 kronor
  Bygga upp en struktur och plattform för arbete kring hedersrelaterade frågor.
 • Stadsmissionen i Norrköping – 800 000 kronor
  Uppsökande verksamhet med fokus på ungdomar i city 12-18 år.