Konferens för alla förskolepedagoger i länet

Alla barns rätt att tillhöra och tillföra är temat för den konferens som hålls måndag den 23 maj i Flygeln. Konferensen vänder sig till alla som arbetar inom förskolan i Östergötland. Dagen består av flertalet föreläsningar som bland annat handlar om utmaningar och möjligheter i förskolan, barnpsykologi och böckers betydelse för barn.

– Det görs ett fantastiskt arbete i regionens förskolor, och vi vill med en inspirerande dag för pedagogerna bidra till gemenskap efter tuffa år med pandemins stora utmaningar i verksamheterna. Med namnkunniga föreläsares kompetens där de ger verksamhetsnära kunskapsbidrag vill vi rusta pedagogerna att möta våra barn på bästa sätt, säger Marianne Andersson, teamledare för förskoleteamet centrala barn- och elevhälsan Norrköpings kommun, och initiativtagare till konferensen.

Konferensen inleds av Norrköpings kommuns utbildningsdirektör Sofie Lindén och föreläsare under dagen är:

  • David Edfelt är psykolog och författare. Han kommer prata om utmaningar och möjligheter i förskolan, om delaktighet, lek och konsten att styra sig själv. Hu får man med sig alla barn i lekar och aktivitet och hur vänder man frustration och misslyckanden till lyckade stunder. David Edfelt arbetar med utbildning, handledning och utveckling av grupper och organisationer samt föräldrastöd. I fokus finns barn som på olika sätt visar problemskapande beteenden i mötet med vardagliga utmaningar – i förskolor, skolor och andra ställen.
  • Therese Allvar är legitimerad psykolog och kommer prata om Barnkonventionen och vad man i förskolan kan göra för barnen som man känner oro för. Therese Allvar arbetar som teamchef inom pedagogik och utveckling på Psykologpartners och har tidigare bland annat arbetat inom habilitering, traumateam och sluten ungdomsvård.
  • Margareta Gustafsdotter är bibliotekarie och kommer prata om hur boken kan användas som utgångspunkt och hur boken kan öppna nya världar, starta nya samtal och forma nya ord. Genom att läsa med barnen får de redskap för lek och kommunikation.

– Det känns väldigt roligt att välkomna regionens förskolepedagoger till Norrköping för att lära sig mer om konferensens viktiga tema. Det kommer att bli en lärorik dag, och jag hoppas deltagarna passar på att nätverka kommuner emellan. Vi har mycket att lära av varandra och de fina insatser som görs dagligen inom regionens förskoleverksamhet, säger Mikael Wallström, biträdande utbildningsdirektör Norrköpings kommun.

Program för dagen hittar du här