Visste du att rådhuset nästan brann ner?

Idag är det exakt 80 år sedan rådhuset drabbades av en kraftig brand, en händelse som hade kunnat få förödande konsekvenser för ett av Norrköpings kända landmärken. Det var den 27 maj 1942 som rådhuset stod i lågor, sannolikt på grund av glöd från en soteld i en av rådhusets skorstenar. Till en början verkade hela byggnaden vara hotad, men lyckligtvis kunde brandkåren begränsa elden till den västra övervåningen. Däremot blev en jättelik målning förvarad på rådhusets vind, Pehr Hörbergs “Davids orkester”, lågornas rov.

Rådhusets tak står i brand år 1942.

Rådhusets tak står i brand år 1942.

Under dagen den 27 maj 1942, samlades mängder av nyfikna Norrköpingsbor kring rådhuset för att bevaka händelsen. För att uppmärksamma årsdagen har Norrköpings kommun tagit fram en film där dagens Norrköpingsbor kan ta del av en händelse som har haft en stor betydelse i vår historia.

Ingen av hjältarna som räddade rådhuset finns kvar i livet idag, men brandbilarna som användes finns fortfarande kvar att beskåda på brandkårsmuseet i Simonstorp. Hans Furuheim på brandkårsmuseet berättar att dåtidens tekniker inom brandkåren var långt ifrån dagens och brandmännen utförde därför många gånger sina uppdrag med livet som insats.

I samband med 80-årsdagen riktar vi en extra tanke av tacksamhet till alla de brandmän som utkämpade branden, för utan dem hade kanske rådhuset endast varit ett minne blott.

Rådhusets tak står i brand år 1942.

Rådhusets tak står i brand år 1942.