Nu slopas munskydd som extra försiktighetsåtgärd

Publicerad

Från den 1 juni så behöver vård- och omsorgsmedarbetare inte längre använda munskydd som extra försiktighetsåtgärd, så kallad source control, under sina arbetspass.

Medarbetare inom vård- och omsorgsarbete behöver inte längre ha munskydd under sina arbetspass. Det gäller även när medarbetarna är mindre än två meter till vård- och omsorgstagaren.

Det är Region Östergötland och enheten för smittskydd och vårdhygien som har beslutat att smittspridningen i länet är så låg, att det är få patienter på sjukhus och vaccinationstäckningen så hög att det nu går att ta bort munskydd som extra försiktighetsåtgärd (så kallad source control).

Även i fortsättningen ska personlig skyddsutrustning användas vid misstänkt eller bekräftad smitta. Våra medarbetare stannar hemma om de känner sig det minsta sjuka. Vi kommer att fortsätta vara noggranna med våra hygien- och klädregler som nu blir ännu viktigare för att fortsätta hålla nere smittspridningen.

Besök på våra enheter

Under pandemin har vi lärt oss mycket om hur vi ska agera för att motverka smittspridning i samband med besök i verksamheterna. Detta ska vi fortsätta med även framöver. Inför ditt besök tänk på detta:

  • stanna hemma vid symtom.
  • ha en god handhygien.
  • undvik trängsel.
  • var gärna utomhus eller i lägenheten på boendet. Undvik gärna de gemensamma lokalerna.

Tack för att du bidrar så vi kan hålla smittspridningen på den här låga nivån!