Fyra nya skulpturer till ett av våra boenden inom vård- och omsorgskontoret

Publicerad
Bild på två av de fyra nya skulpturerna i natursten på Kolonigatan 18.

Fotomontage: Norrköpings Konstmuseum

Under tisdagen invigdes fyra konstverk på äldreboendet Kolonigatan 18. Upplevelsen av dig är ett unikt gestaltningsprojekt skapat för platsen och de människor som bor där.

Skulpturerna i natursten är skapade av konstnärsduon Carina Zunino och Lena Ignestam och är en gestaltning av boendets fyra innergårdar. Skulpturerna handlar om närvaro, om kroppen och hur vi upplever varandra och världen med hjälp av våra sinnen. Verken är taktila och kan upplevas utifrån var och ens förutsättningar och har placerats med tillgänglighet i fokus. Konstverken kan upplevas med både med syn och känsel och stenarnas inskriptioner knyter an till växtligheten och kroppsliga upplevelser, som exempelvis "Lavendel - doften av ditt hår" eller "Syren - ljudet av ditt hjärta”. Målsättningen är att skulpturerna ska kunna användas som en självklar del i boendets olika aktiviteter.

Andreas Bohlin (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden och Per Ziljat (S), ordförande kultur- och fritidsnämnden, invigde konstverken. De boende och besökarna bjöds på tårta och kaffe tillsammans med en visning av konsten.

Norrköpings Konstmuseum inom kultur- och fritidskontoret ansvarar för projektet och samverkar med samhällsbyggnadskontoret och vård- och omsorgskontoret.