Grannsamverkan hyllas för innovativ marknadsföring

Norrköping tipsar om Linköping. Örebro marknadsför Västerås. Karlstad lyfter Örebro. Och vice versa i alla kombinationer. Den ovanliga idén när fem städer marknadsförde varandra väckte uppmärksamhet på många håll. Under gårdagskvällen hyllades kampanjen med ett hederspris i samband med galakvällen för Placebrander Of The Year.

Kampanjen ”Nyfiken på grannen” där Norrköping, Linköping, Västerås, Örebro och Karlstad marknadsförde varandra lanserades sommaren 2020. Syftet var att återstarta besöksnäringen efter pandemins första våg med målet att öka kännedomen och att få invånarna att besöka varandras destinationer och därigenom också öka antalet övernattningar.

I samband med den årliga Placebranders Day offentliggjordes vinnaren i Placebrander Of The Year, ett pris som premierar imponerande insatser inom platsutveckling och platsmarknadsföring i Sverige. Grannkampanjen stod som en av de nominerade till det prestigefyllda priset och fick istället för vinsten ta emot ett hederspris.

– Det känns fantastiskt roligt att vår gemensamma och något annorlunda kampanj nominerats till Placebrander Of The Year och fått ta emot det ärofyllda hederspriset. Det är ett kvitto på att satsningen som vi gjorde tillsammans med kollegorna på de övriga destinationsorganisationerna under den tuffa pandemi-tiden blev lyckad. Samverkan när det är som bäst helt enkelt, säger Christina Leinonen, näringslivsutvecklare Norrköpings kommun.

Det lyckade samarbetet mellan grannstäderna fortsätter nu med samverkan och idéer om nya kampanjer.

– Kampanjen visar vilken kraft det finns i samverkan och vilka resultat man kan nå om man jobbar över gränserna. Vi har tankar kring nya samarbeten och kommer att återkomma gällande innehåll. Det är guld värt att kunna samverka med goda grannar och vi hoppas på att kunna ta det här lyckade samarbetet ett steg vidare, säger Jörgen Nilsson, ansvarig för besöksnäring Visit Linköping & Co.

Motiveringen till hederspriset:
I en värld där gränser skapar alltför många konflikter, visar det här tävlingsbidraget att samverkan är framtiden. Ett stort geografiskt område med olika destinationer som till vardags jobbar med sina utmaningar. Men som under pandemin lyfte blicken och frågade, vad händer om vi hjälps åt? Med besöksnäringsföretagarnas bästa för ögonen hjälpte de varandra att nå nya målgrupper. Och visst är en väl alltid lite nyfiken på grannen?

Priset delas ut av Placebrander som sprider inspiration och kunskap kring platsutveckling och platsmarknadsföring.

Mer information om Placebranders Day och Placebrander of The Year finns här