Invigning av vildblomsterträdgård på Syltenberget

Publicerad

Nu är den första delen av Syltenbergets nya vildblomsterträdgård redo för invigning. Den har skapats med spännande designmetoder - biologisk mångfald, data och dans har varit delar av processen!

  • Lördagen den 18 juni klockan 15.00-16.30
  • Västra Syltenberget ovanför Bangårdsgatan/Sjötullsgatan, via Syltenvägen

Förutom trädgårdsmästare har även koreograf och ekolog varit delaktiga i arbetet med den nya trädgården. Under invigningen får du bland annat bekanta dig mer med dem och deras metoder.

Program

  • Performativ undersökning av platsen med Anna Asplind, koreograf.
  • Biologisk upplevelsebaserad workshop med Linnea Rundgren, ekolog.
  • Peter Lynch, arkitekt och projektledare, och Martin Heidesjö, stadsbyggnadsstrateg, berättar om projektet.

Varmt välkommen!

Vad händer på Syltenberget?

Redan nu blir det ett allt mer intressant grönområde när Inre hamnen och så småningom Sylten är under förvandling. I det experimentella projektet Timescape Garden utvecklas en trädgård, en mötesplats mellan arter, som växer ur platsens egna förutsättningar, historia och de behov och önskningar som finns där. Projektet är ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova, med KTH som huvudansvarig.

I översiktsplanen för Syltenområdet är Syltenberget utpekat som park och en viktig grön lunga i den framtida stadsdelen.

Läs mer om Sylten