5,9 miljoner till tre nya forskningsprojekt i Norrköping


Kommunstyrelsen har beslutat att tre nya forskningsprojekt ska få ta del av medel från Norrköpings fond för forskning och utveckling, som i år uppgår till 5,9 miljoner kronor. Det är trettonde gången som forskningsfonden delar ut medel till lokala forskningsprojekt som på olika sätt bidrar till utvecklingen i kommunen.

– Vår satsning på forskning är en av flera viktiga delar i arbetet med att fortsätta utveckla Norrköping. Tack vare forskningsfonden kan vi stödja forskningsprojekt vid Linköpings universitet och Campus Norrköping som på kort eller lång sikt kommer bidra till ett växande universitet, fler jobb och kunskapsutveckling i Norrköping, säger Olle Vikmång (S), kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i forskningsfondens beredningsgrupp.

De tre projekten som tilldelas medel rör vitt skilda ämnen, men har som gemensam nämnare att de ligger långt fram inom respektive område. Projektet Lust att läsa ska undersöka om, och i så fall hur, artificiell intelligens (AI) kan öka läslusten hos elever i skolan, bland annat med hjälp av en läsrobot.

Projektet Immersive Analytics for Urban Heat ska designa och utveckla ett system för att visualisera, analysera och interaktivt utforska förekomsten av extrem värme i Norrköpings stadsmiljö. Projektet SimStad - Plattform för digital tvilling Norrköping ska ta fram en plattform och en metodik för att skapa en digital tvilling till Norrköping genom ett datorprogram som lär sig på egen hand.

– De tre projekt som nu får pengar är verkligen intressanta och det ska bli spännande att följa dem och ta del av resultaten när de avslutas. Jag tror att projektens arbete och resultat kommer få stor betydelse för kommunens verksamheter och för fortsatt forskning och utbildning vid Linköpings Universitet och Campus Norrköping, säger Jörgen Jonsson, strateg och samordnare för forskningsfondens beredningsgrupp.

De forskningsprojekt som forskningsfonden satsar på ska på olika sätt komma Norrköping till nytta, bland annat genom högre utbildningsnivå, utveckling av kommunens verksamheter och utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat.

Följande tre projekt får ta del av forskningsfondens medel 2022:

  • Lust att läsa - ett designprojekt om läsning med en läsrobot,
    1 812 000 kr, huvudsökande Susanne Severinsson, Linköpings universitet
  • Immersive Analytics for Urban Heat: from Visual Exploration to Decision Support in Norrköping Municipality, 2 216 000 kr, huvudsökande Katerina Vrotsou, Linköpings universitet
  • SimStad - plattform för digital tvilling Norrköping, 1 874 963 kr, huvudsökande Peter Westerdahl, Linköpings universitet

Fakta Norrköpings fond for forskning och utveckling:

Medel ur Norrköpings fond för forskning och utveckling tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra huvudsyften uppnås:

  • Högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Ansökande ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Den forskning som ska utföras behöver kunna knytas till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Sedan forskningsfonden startade 2012 har 64 forskningsprojekt beviljats medel. Totalt under åren har över 320 ansökningar lämnats in. De projekt som beviljats medel har i regel haft en projektperiod på 1-3 år.