Nyheten är äldre än 11 månader och kan innehålla inaktuell information.

Konstnären Alvaro Campo ska gestalta Östra promenaden

Bild från skissförslag.

Nu är det klart att konstnären Alvaro Campo tilldelas uppdraget att gestalta Östra promenaden. Skissförslaget ”Utsikt inifrån ett träd” utgår från platsens historia och inbjuder till både utforskande och interaktivitet. Verket består av tre delar där lekfullhet och samexistens är i fokus.

– Genom gestaltningen kan två av stadens bortglömda ytor förvandlas till platser för möten och samvaro. Skissförslaget sätter människan och trädet i relation till ett större sammanhang och på så vis förstärks redan befintliga kvaliteter på platsen, säger Mattias Åkeson, intendent offentlig konst Norrköpings Konstmuseum.

Den första delen av gestaltningen är en aluminiumavgjutning av en av de ursprungliga lindarna från Östra promenaden. Skulpturen är traditionell men med element av interaktivitet. En trappa på baksidan inbjuder besökaren att klättra upp på piedestalen och se utsikten inifrån trädet. Besökaren blir på så vis en del av verket och trädet.

– Jag vill se promenadstråken som något mer än en del av en bättre miljö för människor att leva i. Jag vill ta det ett steg längre och se på det som en plats där olika arter lever tillsammans sida vid sida, säger konstnären Alvaro Campo.

Den andra delen av verket är ett arrangemang av markplattor med mönster av rötter. I mitten finns fotsteg i brons som indikerar en plats att stå på. Besökaren blir en del av verket genom att för en stund låna trädets rötter. Den sista delen av den konstnärliga gestaltningen är tillfällig och samtidigt tidsmässig. Skolbarn bjuds in att namnge de nya träden som planteras längs med promenaden, med mål att skapa en långsiktig koppling mellan staden och människorna som bor där.

I upphandlingsprocessen har två konstnärer fått skissuppdrag. En konstsakkunnig jury har vid genomgång av det inlämnade skissmaterialet beslutat att tilldela Alvaro Campo gestaltningsuppdraget.

Den konstnärliga gestaltningen planeras vara klar i juni 2023. Norrköpings Konstmuseum, kultur- och fritidskontoret ansvarar för projektet och samverkar med samhällsbyggnadskontoret.

Bild från skissförslag.