Socialnämnden förstärker det trygghetsskapande och uppsökande arbetet

Socialnämnden har på sitt sammanträden den 15 juni fattat beslut om att ytterligare förstärka det trygghetsskapande och uppsökande arbetet. Dels genom att utöka det uppsökande teamet med två heltidstjänster, och dels genom att förstärka första linjens socialtjänst. Finansieringen av två ytterligare uppsökare sker inledningsvis genom statsbidrag från socialstyrelsen.

Utökningen ger det uppsökande teamet möjlighet att arbeta med fler riktade insatser till barn, ungdomar och familjer och avgränsat till framför allt Navestad, Hageby och Klockaretorpet.

  • – Uppsökande teamet kommer även kunna arbeta mer systematiskt med områdets skolor, fritidsgårdar, områdespoliser och civila föreningar och därmed komma närmare individerna som finns i riskzonen säger Maria Sayeler Behnam (S), socialnämndens ordförande.
  •  

Socialnämnden fattade även beslut om att flytta MOA-mottagningen till första linjens socialtjänst och på det sättet och stärka det förbyggande och uppsökande arbetet kopplat till barn och ungdomar. Första linjens socialtjänst som syftar till att öka tillgängligheten för socialkontoret.

  • – I samband med flytten förstärks Moa- mottagningen och får ett tydligare uppdrag att arbeta utåtriktat med inriktning på ungdomars riskbruk, missbruk och kriminalitet. Moa-mottagningen kommer i och med förstärkningen kunna stärka sina insatser med behandlingsmetoder såsom Kriminalitet som livsstil och MBU- Människan bakom uniformen säger Monica Holtstad (L), förste vice ordförande i socialnämnden.