Ny stadsdel med bra blandning är visionen för Syltenområdet

Publicerad

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat om en stadsbyggnadsvision för området Sylten. Där beskrivs det hur området har potential att utvecklas till en attraktiv stadsdel, med plats cirka 10 000 boende.

- Syltenområdet kommer att förnyas lite i taget och utvecklas till en blandstad, berättar Martin Heidesjö, stadsbyggnadsstrateg.

Syltenområdet

Visionen för området är att dra nytta av närheten till vattnet och Syltenbergets grönområde, att bevara gamla byggnader och samtidigt komplettera med ny karaktärsfull arkitektur. Torg, kommersiella verksamheter, kontor, skola, kultur och rekreation ska få dela platsen med bostäder.

- Den färdiga stadsbyggnadsvisionen och kommande detaljplaner utgör ett ramverk för arkitekter, fastighetsägare, exploatörer, med flera, så att de kan fylla området med kreativitet och innovativa lösningar och uttryck, förklarar Martin.

Förnyelsen av Sylten ska bidra till en fortsatt stark utveckling av Norrköpings innerstad, med ett fokus på hållbar social utveckling och klimatanpassningar.