Slopade avgifter för uteserveringar också i år

Publicerad

Norrköpings kommun vill stimulera lokalt företagande på olika sätt och kommer också i år att slopa avgifterna kopplade till uteserveringar.

I takt med att sommarvärmen kommer lockas vi till uteserveringar för god mat, kalla drycker och tid med familj och vänner. Sommaren är en viktig tid för restaurangägare och besöksnäringen.

Kommunfullmäktige har beslutat att efterskänka avgiften för markupplåtelse för uteserveringar också för 2022. Samma beslut fattades 2020 och 2021 som ett stöd till restauranger som ekonomiskt har drabbats hårt av pandemin.

Beslutet innebär att restauranger och caféer kan ha uteservering under året utan att behöva betala avgift för den. Polistillstånd ska dock sökas som vanligt och de riktlinjer som finns antagna för markupplåtelser gäller fortsatt även under perioden för avgiftsbefrielse.

Läs mer om vad som gäller för uteserveringar och att använda stadens mark