Stor brandrisk i länet

Just nu är det är torrt i markerna och brandrisken är stor i Östergötlands län. Var mycket försiktig om du grillar eller eldar och använd iordningsställda grillplatser.

Viktigt att tänka på:

  • Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.
  • Är brandrisken hög så hitta ett alternativ till att elda eller grilla. Ta med en matsäck på utflykten och packa extrakläder som värmer.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.
  • Fjolårets gräs brinner lätt (aktuellt under våren)
  • Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.
  • Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Här hittar du tips och råd i värmen och kan också läsa om hur Norrköpings kommun underlätta för personer som är extra utsatta vid värmeböljor.

Det rör sig framför allt om barn och äldre, kroniskt sjuka eller personer som är sårbara på andra sätt.