Kommunen får ökat ansvar för mottagande av skyddsbehövande från Ukraina

Nu är det klart att ny lag träder i kraft 1 juli som gör att skyddsbehövande från Ukraina ska ges mat och logi av kommunen istället för Migrationsverket. Med den nya lagen kommer Norrköpings kommun från 1 juli fram till årsskiftet att ta över ansvaret för 334 skyddsbehövande.

Syftet med Migrationsverkets nya fördelningstal är att åstadkomma en jämnare fördelning över landet när det gäller skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet.

På kommunens nuvarande boende bor idag ett 30-tal personer. Den nya lagen innebär att Norrköpings kommun från 1 juli kommer att ta över ansvaret för ytterligare runt 300 personer som idag bor på boenden i andra kommuner runt om i Sverige.

  • – Detta har varit på gång ganska länge så vi har redan bildat en enhet och tillsatt en enhetschef. Vi är förberedda men det kommet att bli en utmaning att få fram tillräckligt med boendeplatser. Just nu tittar vi på flera olika alternativ, säger socialdirektör Yvonne Thilander.
  •  

Från 1 juli kommer Migrationsverket också börja meddela kommunerna att ställa i ordning boenden för enskilda skyddsbehövande. Kommunen har sedan en månad på sig att förbereda boendet.

De skyddsbehövande som bor i eget boende omfattas inte av det nya regelverket. Om de vill ha hjälp med att ordna annat boende kan de precis som tidigare vända sig till Migrationsverket som erbjuder plats i ett boende någonstans i Sverige.