Lägre avgifter för bygglov

Tack vare effektivisering av bygglovsprocessen sänks avgiften för handläggning av bygglov och anmälningar kopplade till byggnadsnämnden. Det innebär bland annat att avgiften för bygglov blir lägre. Den nya taxan gäller för ärenden som kommer in till byggnads- och miljöskyddsnämnden från och med den 1 juli 2022.

Kommunen nya e-tjänster har gjort processen att ansöka om de tillstånd som behövs mer transparent. Söker man via e-tjänsten får man automatiskt uppdatering om vad som händer i ärendet. Det blir också mindre administration för handläggarna, och tillsammans med förändrade arbetsmetoder förkortas handläggningstiden. Att hela bygglovsprocessen är digital underlättar hanteringen oerhört mycket, säger Elin Lindqvist, enhetschef för bygglov, samhällsbyggnadskontoret.

Enligt självkostnadsprincipen har kommunen rätt att ta ut avgifter för handläggning av ärenden. Avgifterna tas ut av kommunen för att täcka kostnaderna för handläggningen, men ska inte ge ekonomisk vinst. För nybyggnation av ett enbostadshus innebär den nya taxan en avgiftssänkning på mellan 7 000 – 9 000 kronor. Avgiften för förhandsbesked på en tomt sänks med cirka 5 000 kronor.

– Att söka bygglov är något man som kommuninvånare kanske bara gör en eller två gånger i livet och det är viktigt att den processen är smidig. Norrköpings kommun jobbar med ständiga förbättringar för att underlätta för alla som söker bygglov, säger Lars Karlsson (S), ordförande byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Läs mer om avgifter för bygglov här