Öppningsbar bro över Motala ström

Publicerad
Visualiseringsbild av en bro över Motala ström som är öppen

En öppningsbar bro möjliggör båttrafik in till Inre hamnen. Exakt hur den kommer att se ut kommer att avgöras i en arkitekttävling, så den här bilden ger en uppfattning om hur stadens nya silhuett kommer att se ut. Visualisering: Norrköpings kommun


Det blir en öppningsbar klaffbro som ska leda trafiken över Motala ström i den kommande Johannisborgsförbindelsen. Det har kommunfullmäktige beslutat och därmed tas ytterligare ett kliv i utvecklingen av framtidens Norrköping.

Johannisborgsförbindelsen är del av den stora stadsomvandling som Norrköping nu genomgår för att ta emot Ostlänken, förändra Butängen och förbättra trafik- och logistikflödena i och runt stan. Genom Johannisborgsförbindelsen sluts ringleden runt Norrköpings innerstad och möjliggör att trafik kan ledas runt staden istället för genom.

Johannisborgsförbindelsen kommer att sträcka sig från nuvarande trafikplats Ljura i söder och ansluter i norr till Ståthögaleden i nya Butängen. Trafikleden kommer att bli en viktig pusselbit för hamnen och industriverksamheterna på Händelö och genom att leda trafiken runt om staden leds tunga och farliga transporter bort från centrum.

Möjliggör båttrafik in till staden

För att trafiken ska kunna passera över Motala Ström och ansluta till Händelöleden kommer en ny bro att anläggas från Sjötullsgatan på södra sidan till Saltängsgatan på norra sidan i höjd med Strömmens inlopp vid Sylten.

Bron föreslås vara av modellen holländsk klaffbro och blir öppningsbar för att möjliggöra båttrafik in till centrum. En öppningsbar bro gynnar stadsutvecklingen i Inre hamnen och innerstaden för den växande staden. Den bibehåller också kontakten mellan staden och Bråviken och gör Norrköping till ett attraktivt besöksmål vid vattnet.

Med en öppningsbar bro kan större fartyg, segelfartyg och båtar anlöpa Inre hamnen, vilket ger möjlighet att etablera passagerarbåtstrafik, annan nyttotrafik och att låta fritidsbåtar eller fartyg inom turismnäringen komma in för övernattning.

För att minimera störningar på vägtrafiken, kommer broöppningar inte att genomföras under högtrafik. Enligt genomförda simuleringar bedöms en broöppning ta cirka nio minuter från att bommarna fälls till att trafiken flyter normalt igen.

För att ta fram gestaltningen av bron kommer en arkitekttävling att utlysas under 2023. Bron beräknas öppna för trafik 2026.

Läs mer: Johannisborgsförbindelsen - Norrkoping