Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Publicerad

Alla som säljer tobaksfria nikotinprodukter i detaljhandeln måste anmäla det till kommunen. Det regleras av lagen om tobaksfria nikotinprodukter som gäller från och med den 1 augusti 2022.

Den nya lagstiftningen innebär att du inte får sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in till kommunen, tillsammans med ett egenkontrollprogram. Du måste göra anmälan även om du har sålt produkterna innan och också för dig som har tillstånd för att sälja tobaksvaror.

På kommunens hemsida finns nu en e-tjänst och blanketter för anmälan.

Direkt till anmälan
Mer information om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter