Norrköping satsar på framtidens elektronik – fysisk miljö tar plats i Industrilandskapet

Exempelbild på hur det kan komma att se ut innan entrén i den nya miljön. Skiss: Diabas Arkitekter

Norrköping får ett nytt hem för företag inom organisk och tryckt elektronik. Mitt i Industrilandskapet där Kunskapsgymnasiet tidigare varit är arbetet igång med att förbereda för inflytt i november. Huvudsyftet med satsningen är att erbjuda en attraktiv miljö där företag inom området kan bygga sin första kommersiella produktion och växa med varandra.

Idag bedrivs forskning i världsklass inom området organisk och tryckt elektronik på Campus Norrköping vid Linköpings universitet. Ett av Norrköping Science Parks uppdrag är att skapa förutsättningar för fler företag att födas ur forskningen. I samarbete med universitet och RISE etablerades därför HOPE (Home of Organic and Printed Electronics) under 2021. Ett av de ursprungliga målen i projektet var att skapa en fysisk miljö, ett växthus för företagen inom området, något som alltså nu blir verklighet.

– Den fysiska miljön blir ett naturligt steg i att bygga en ny industri och stötta ett nytt sätt att tillverka elektronik. Självklart vill vi att utvecklingen av den här tekniken ska fortsätta ske i Norrköping och i regionen, och det här blir ett viktigt verktyg i det arbetet, säger Jonas Nilson, VD för Norrköping Science Park.

– HOPE och huset blir en viktig kontaktyta för oss forskare gentemot industrin och samhället. Det kommer också möjliggöra ännu tätare samarbeten och utbyte av erfarenheter. Genom åren har vi forskare på Laboratoriet för Organisk Elektronik lärt oss att de bästa forskningsfrågorna uppstår när man arbetar nära de konkreta behoven, utmaningarna och möjligheterna inom industrin och samhället. I ljuset av detta blir regionen än mer attraktiv för att möjliggöra rekrytering av de bästa forskarna till Campus Norrköping, säger Magnus Berggren, professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet.

I huset kommer det bland annat finnas kontorsplatser och ytor för co-working, ett innovationslabb där man kan testa tekniken och olika produkter, möjlighet för företag att ha sin egen första produktion i mindre skala samt en mötesarena för publika aktiviteter. Det sistnämnda är inte minst viktigt när det gäller att locka unga att välja studier inom elektronik och fysik. Det första företaget som flyttar in är Ligna Energy som utvecklar gröna energilagringslösningar utav restmaterial från skogsindustrin.

– Det här kommer ytterligare sätta Norrköping på kartan och leda till fler jobb kopplat till området. Både genom de företag som föds ur forskningen, men också genom etableringar som kommer av attraktionskraften från kunskapen i Norrköping, säger Olle Vikmång, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

HOPE – Home of Organic and Printed Electronics är en satsning i Norrköping med syfte att öka antalet företag inom organisk och tryckt elektronik samt stötta konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige. Projektet utgår från den forskning i världsklass som bedrivits vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) på Campus Norrköping vid Linköpings universitet, sedan 20 år. Bakom projektet står Norrköping Science Park, Linköpings universitet och RISE. HOPE medfinansieras från Tillväxtverket genom EU:s regionalfonder.

Här kan du läsa mer om den nya miljön

HOPE-huset exteriör Foto: Norrköpings kommun