Kontaktcenter firar 4 år

Publicerad

Norrköpingsborna är mycket nöjda med sitt Kontaktcenter. Kontaktcenter har sedan start tagit emot ett successivt ökat antal ärenden inom kommunens verksamhetsområde och firar under juli månad fyra år.

Under de fyra åren har Kontaktcenter vuxit och utvecklats för att täcka behovet som finns hos Norrköpingsbor och hos de olika verksamheterna inom kommunen, och fortsätter växa framåt.

Det är inom flera områden som Norrköpingsborna nu kan få hjälp direkt genom Kontaktcenter. Exempel på det är frågor om förskola och skolval, parkering och ekonomiskt bistånd. Det senaste uppdraget som Kontaktcenter fått är att hjälpa föräldrar som ansöker om skolskjuts för sina barn. Kontaktcenter kan numera även hjälpa elever i grundskolan som har tappat sitt kommunala busskort att få ett nytt och det betydligt snabbare än tidigare.

Diagram över ärenden till kontaktcenter visar på ett successivt ökat antal ärenden inom kommunens verksamhetsområde under de senaste fyra åren. 2018: 47 929. 2019: 138 855. 2020: 141 822. 2021: 155 500. Prognos för 2022: 72 180 inkomna ärenden hittills, ytterligare 85 320 beräknade året ut.

Kundnöjdhetsundersökning

Genom den kundnöjdhetsundersökning som har gjorts under ett år vet vi att det stora flertalet är mycket nöjda med kontakten med Kontaktcenter både vad gäller hanteringen av sitt ärende och det bemötande man fått. Resultaten visar också att Norrköpings Kontaktcenter ligger bra till även jämfört med andra kommuners Kontaktcenter.

Diagram som visar resultat från besvarade enkäter för Norrköpings kommun kring kundnöjdheten (aktuell period). 664 svar. Engagemang: 89,3. Enkelhet: 74,4. Generell nöjdhet: 83,7. Kunskap: 85,1. Svarstid: 80,4. Uppklarning: 75,7.