Nya parkeringsregler för elsparkcyklar


Från och med den 1 september blir det förbjudet att parkera elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Det innebär att elsparkcykeln ska parkeras i cykelställ eller på anvisad plats.

Elsparkcyklarna har blivit ett naturligt inslag i stadsmiljön, och många väljer tvåhjulingen för att ta sig fram. De går under samma trafikregler som cyklar och bidrar till att vi kan ta oss fram på ett fossilfritt och enkelt sätt.

– Det finns många åsikter om elsparkscyklar, men oavsett vad man tycker är det en fordonsform vi behöver acceptera som en del av vår stadsmiljö. Kommunen behöver, tillsammans med uthyrningsföretagen, jobba förebyggande med att utforma regler som gör det säkert, både för den som hyr elsparken och andra trafikanter, under och efter användning. Med det ställer jag mig positiv till regeringens beslut. Genom införande av parkeringsplatser för elsparkcyklar kommer vi ifrån de problem vi tidigare stött på, med elsparkcyklar som parkerats på sätt som försvårar tillgängligheten för andra, säger Markus Åkerman (C), ordförande tekniska nämnden.

Elsparkcyklar som hyrs parkeras ibland på direkt trafikfarliga sätt, eller rakt över trottoarer och cykelbanor. Därför införs den 1 september 2022 parkeringsförbud på gång- och cykelbanor för elsparkcyklar enligt beslut av regeringen. Elsparkcyklarna ska istället parkeras på särskilda uppställningsplatser eller där vanliga cyklar parkeras.

– Vi håller just nu på att ta fram parkeringsplatser för elsparkcyklar i innerstan och väljer först de platser där många väljer att parkera idag. Allt kommer inte att vara klart den 1 september, utan vi får testa oss fram, säger Rosita Mathiesen, trafikingenjör på samhällsbyggnadskontoret.

De nya reglerna innebär att kommuner och polisen lättare kan flytta elsparkcyklar när de står felaktigt parkerade på gång- och cykelbanor. Kostnaden för detta hamnar sedan hos uthyrningsföretagen.

Norrköpingsborna är redan idag ganska duktiga på att parkera sina hyrda elsparkcyklar utan att förhindra framkomligheten.

– Jämfört med många andra städer fungerar det bra i Norrköping, och vi vill fortsätta ligga i framkant. Vi har en bra dialog med företagen där vi gemensamt försöker hitta bra lösningar. Uthyrningsföretagen av elsparkcyklar är också måna om att de som hyr cyklarna ska göra rätt. Genom särskilda parkeringsplatser hjälps vi alla åt att hålla gång- och cykelbanor rena från parkerade fordon, säger Rosita Mathiesen.