Fler får åka med skolbussar i pilotprojekt

Under höstterminen 2022 finns möjlighet för allmänheten att i mån av plats resa med två skolbusslinjer. Öppen skolbuss är ett pilotprojekt för att förbättra tillgängligheten till busstrafik på Norrköpings landsbygd.

Från och med den 17 augusti, när skolorna börjar, införs öppen skolbuss på två skolbusslinjer:

  • Styrstad/Lundby – Rambodal/Smedby
  • Kvarsebo – Krokek

På dessa två linjer får allmänheten åka med i mån av plats. Syftet är främst att underlätta pendling till skolor (gymnasium och grundskola med eget val) samt arbete.

Det är tekniska nämnden som beslutat att genomföra pilotprojektet där skolbussen öppnas upp i samband med Östgötatrafikens trafikomläggning på Norrköpings landsbygd där några busslinjer dragits in. Syftet med projektet är att se om skolbussen kan samordnas med allmänna resenärer, och samtidigt undersöka hur stort intresse som finns för den typen av lösning.

Kapaciteten är begränsad, vilket innebär att skolbarnen prioriteras först och att andra resenärer får åka med i mån av plats. På linjen Styrstad/Lundby rör det sig om ett fåtal platser. På linjen Kvarsebo - Krokek har kommunen satt in en större buss, så där är kapaciteten större.

– Pilotprojektet där allmänna resenärer får resa med skolbussen i mån av plats kommer att pågå mellan den 17 augusti och den 19 december 2022. Projektet kommer sedan att utvärderas. Dialog kommer också ske löpande med Östgötatrafiken, säger Ylva Persson, enhetschef för samhällsbetalda resor.

– Det här är ett test för att se vad vi kan göra med de resurser vi har. På de här båda linjerna har vi viss kapacitet att ta emot fler passagerare. Uppdraget att ordna kollektivtrafiken ligger hos Östgötatrafiken, men vi är överens om att testa den här modellen för att tillgängliggöra befintlig busstrafik i Norrköpings landsbygd. Vi vet att det inte är någon universallösning för att täcka de neddragningar som gjorts, men det är viktigt att kommunen och regionen samarbetar för att hitta nya möjligheter för att täcka de behov som finns. Vi tar tacksamt emot löpande återkoppling under hösten från berörda resenärer, säger Markus Åkerman (C), ordförande i tekniska nämnden.

Har du frågor kring öppen skolskjuts kan du kontakta kontaktcenter på
011-15 00 00. Du kan också läsa mer här: Öppen skolbuss - Norrköping