Ny mobilmast Sankt Johannes 4:78 (Ensjön)

Publicerad

En ansökan om bygglov för uppförande av en mobilmast handläggs nu av byggnads- och miljöskyddsnämnden. Masten är tänkt att uppföras på fastigheten Sankt Johannes 4:78 utmed Ensjövägen. Du har nu möjlighet att yttra dig över åtgärden.

Handlingar

Yttrande och mer information

Eventuella yttranden ska ha lämnats in senast 31 augusti 2022 till bygglov@norrkoping.se eller Norrköpings kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Bygglov, 601 81 Norrköping

Vid eventuella frågor kontakta kommunens kontaktcenter 011-15 00 00