Vägarbete för bättre trafikflöde runt staden

Måndag den 22 augusti inleds arbetet med att bygga om en del av Söderleden och Arkösundsvägen. Det innebär att under byggtiden kommer bara ett körfält att vara öppet i vardera riktningen i höjd med rondellen på Arkösundsvägen.

Vägarbetet är en del i den stora satsningen på väginfrastruktur i och runt Norrköping där stadens ringled knyts ihop genom Johannisborgsförbindelsen vilket leder till ökad framkomlighet.

Sträckan som nu byggs om är vältrafikerad och vi räknar med nedsatt framkomlighet under byggtiden. Trafikanter som har möjlighet rekommenderas att välja andra färdvägar.

Vägbygget beräknas vara klart senast i slutet av november 2022 och då kommer det att vara dubbla körfält i båda riktningarna och ökad kapacitet i cirkulationsplatsen mellan Söderleden och Arkösundsvägen.

Under 2024 kommer Trafikverket att bygga om avfarten från E22 mot korsningen med Söderleden för att uppnå än mer ökad framkomlighet.

Det är den blå markeringen på bilden som vägbygget omfattar. Det röda området gör Trafikverket 2024.