Elflygplan på besök i Norrköping

Politikerna Reidar Svedahl (L) Olle Vikmång (S) och Sophia Jarl (M) fick prova på att flyga elflygplan.

Bild: Norrköping Airport .

Flygplanet Pipistrel Velis Electro är det första i sitt slag i Sverige och drivs helt och hållet på el. Tisdagen 23 augusti landade det på Norrköpings flygplats som en del i en pågående turné bland Sveriges regionala flygplatser.

– Det är mycket spännande med den tekniska utvecklingen av elflyg som en del i klimatomställningen av flygbranschen. Norrköpings flygplats ligger långt framme i det här arbetet. Att flygbranschen hänger med i omställningen är helt avgörande för flygets konkurrenskraft, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång.

Förutom miljövänliga flygturer för bland annat några av kommunens toppolitiker genomfördes under dagen också flera föreläsningar med fokus på hur flygnäringen kan göras grönare.

Bakom klimatprojektet Grön Flygplats står Svenska Regionala Flygplatser.

Syftet med elflygsturnén är att beskriva det klimatarbete som sker vid flygplatserna och att visa på flygets pågående omställning med målet ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045.