Aktuell information om val 2022

Publicerad

Valnämnden vill uppmärksamma att det har gått ut felaktig information på några av röstkorten som skickats ut från valmyndigheten. Vi ber om ursäkt för det inträffade. Nedan kan du läsa om vilka valdistrikt som berörs och vilka åtgärder som vidtagits.

Vallokal i valdistriktet Såpkullen har fått fel adress

Adressen som är angiven på röstkortet för vallokalen Lennings Textiltekniska är fel (Gymnastikgatan 8).

Rätt adress till vallokal

Fastighetsadressen är Södra Promenaden 57. Vallokalen är placerad i matsalen på Lennings Textiltekniska med ingång från Butgatan.

Åtgärd

Alla röstberättigade i valdistriktet Såpkullen kommer att få ett adresserat utskick med information om rätt adress till vallokal.

Vallokal Mångfaldshuset i valdistriktet Marielund mellersta har fått felaktig stavning

Vallokal Mångfaldshuset har stavats fel och det står istället "Mångladshuset" på röstkorten som skickats ut till de röstberättigade i området.

Rätt namn på vallokal

Mångfaldshuset, Stockholmsvägen 21 med ingång från gården.

Åtgärd

Alla röstberättigade i valdistriktet Marielund mellersta kommer att få ett adresserat utskick med information med rätt namn på vallokal.

Vallokal i valdistriktet Hallberga-Fyrby är fel

Vallokalen som är angiven på röstkortet för valdistriktet Hallberga-Fyrby är fel (Eneby församlingshem). Adressen är dock korrekt.

Rätt vallokal

Bråvallagymnasiet, Hangargatan 14, matsalen.

Åtgärd

Alla röstberättigade i valdistriktet Hallberga-Fyrby kommer att få ett adresserat utskick med information om rätt vallokal.


Om du vill kontrollera uppgifter om din vallokal kan du gå in på
valmyndighetens webbsida Val.se.

Om du har frågor om din vallokal eller annat som rör val 2022 kan du kontakta Norrköpings kommun eller Valmyndigheten.

Norrköpings kommun: 011-15 00 00
Valmyndigheten: 020-825 825

Valnämnden Norrköpings kommun