Försvarsmakten övar i Norrköpings hamn

Lördagen den 27 augusti pågår militär övningsverksamhet i Norrköpings hamn, på Händelö.

Övningarna kan märkas av genom ljud som bland annat kan uppfattas som skottlossning, och ökad trafik i anslutning till Norrköpings hamns verksamhet. Även obemannade flygfarkoster kan ses över övningsområdet.
Militärer till fots och i fordon kommer att öva inne i Pampusterminalen och Oljeterminalen.
Var därför extra försiktig och uppmärksam vid körning i och i närheten av terminalerna.

Övningen genomförs under dagtid lördagen den 27 augusti. Övningsområdet kommer att vara tydligt avspärrat. Verksamheten i Norrköpings hamn kommer fortgå som vanligt under övningsdagen.

Ytterligare en övning som innefattar Norrköping är planerad vecka 37.