Körförbud för elsparkcyklar på gångbanor

Publicerad

Från och med 1 september får du inte köra med elsparkcykel på gångbanor. Samma dag blir det också skärpta regler för hur du ska parkera din elsparkcykel: den får bara parkeras i cykelställ eller på särskilt angivna platser.

Bild på hur en parkeringsskylt för elsparkcyklar ser ut.

Så här ser skylten ut där du ska parkera elsparkcykeln. Klicka på bilden för att se den i större storlek.


Om du kör med elsparkcykel på en gångbana kan du få böter. Istället ska du framföra din elsparkcykel som en cykel: på cykelbana eller på gatan.

Beslut om de båda regelförändringarna - om hur man kör och hur man får parkera elsparkcyklar - har fattats av regeringen. Bakgrunden till besluten är att öka säkerheten och att öka framkomligheten i gaturummet.

De nya reglerna innebär att kommuner och polisen lättare kan flytta elsparkcyklar när de står felaktigt parkerade på gång- och cykelbanor. Kostnaden för detta hamnar sedan hos uthyrningsföretagen.

Ser du en elsparkcykel som står felparkerad?
Felanmäl det här.


Läs mer om Regeringens beslut på Regeringens webbplats.

Läs mer om parkeringsförbudet för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.