Mötesplats Norrköping- för ett förbättrat näringslivsklimat

Publicerad

Som ett led i Norrköpings kommuns arbete för ett förbättrat företagsklimat erbjuds nu Norrköpings företag ett besök av tjänstepersoner från näringslivsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret.

Besöken sker under vecka 48 (28/11-1/12) och syftet är att mötas över gränserna och lära av varandra.

Vid besöket är tanken att man tillsammans diskuterar olika lösningar om hur företagsklimatet i Norrköping kan förbättras och utvecklas. Samtalen kan också handla om respektive företags möjligheter och eventuella hinder och gemensamt hitta vägar framåt.

Mötesplats Norrköping är ett initiativ av näringslivsavdelningen och samhällsbyggnadskontoret.

Här kan du läsa mer och anmäla ditt företag för ett besök