Norrköping – första kommun i landet med ny IT-tjänst för säkra digitala möten för invånare

Idag lanserar Norrköpings kommun ett nytt digitalt verktyg - Säkra möten. Först ut att använda verktyget är socialkontoret och arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Med verktyget kan klienter ha sina möten med kontoren enligt gällande lagstiftning och säkerhetskrav, som ett komplement till det fysiska mötet.

– Pandemin har förändrat mångas vanor, och digitala möten har blivit en del av vardagen. Vi vill vara i framkant när det kommer till digitala lösningar, och anpassa oss till förändringar på ett tryggt och säkert sätt. Många plattformar för digitala möten har säkerhetsmässiga begränsningar, men med Säkra möten kan digitala möten genomföras, och ge möjlighet att dela digitala dokument enligt gällande lagstiftning och säkerhetskrav. Att kunna erbjuda den här IT-tjänsten går helt i linje med Norrköpings kommuns digitaliseringsstrategi., säger Anna Drotz, digitaliseringsdirektör.

IT-tjänsten Säkra Möten, har tagits fram i samarbete mellan digitaliseringsavdelningen, utvecklaren Alteri Care, socialkontoret och arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret. Tjänsten ska användas vid digitala möten där känsliga frågor behöver diskuteras. Exempel på när tjänsten ska användas är vid möten mellan socialsekreterare och klient, möten för samordnad individuell planering (SIP) med brukare, handläggare och annan myndighet, samt interna arbetsmöten mellan handläggare.

– Att socialkontoret nu kan erbjuda Säkra möten, bidrar förhoppningsvis till större nöjdhet hos brukare och alla de yrkesverksamma utanför kommunen som vi samverkar med. Tillgängligheten ökar, och möjligheten att kunna mötas på ett säkert sätt digitalt, som ett komplement till fysiska möten, kan också frigöra tid genom att ställtider minskas, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

– Det här blir ett viktigt komplement till andra sätt att träffa våra klienter, och vi ökar vår tillgänglighet och flexibilitet. Både i enskilda möten och där fler parter ingår. Utvecklingen av denna tjänst är också efterfrågad inom vårt kontor. Att kunna ha informationssäkra digitala möten skapar trygghet både för medarbetare och våra klienter, säger Pernilla Thott Ljung, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsdirektör.