Tareq Taylor till Globala veckornas tioårsjubileum

Tareq Taylor. Pressbild: Peter Carlsson.


Den folkkäre TV-kocken Tareq Taylor kommer till Globala veckorna i Norrköping. På invigningsdagen den 10 november håller han en inspirationsföreläsning om klimatsmart mat på Cnema. Årets Globala veckor blir de tionde i ordningen och nu kan den som vill vara en del av arrangemanget anmäla aktiviteter till programmet.

– Det är jättekul att vi får hit Tareq som vi vet är mycket uppskattad och som har mycket tankar om hållbar mat. Nu hoppas vi att många ser möjligheter med Globala veckorna och vill vara med och fylla programmet med spännande och intressanta programpunkter. Det kan handla om föreläsningar, film, samtal, musik, quiz, eller annat. Både stort och smått är välkommet, säger Karin Faxér, miljöstrateg på utrednings- och utvecklingsenheten på Norrköpings kommun.

Globala veckornas syfte är att öka intresset och engagemanget för FN:s globala mål och visa på hur vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar värld. Årets Globala veckor pågår mellan 10 och 20 november, och temat är ”Hållbara Norrköping”– gemensamt och tillsammans.

– Vi vill i år lyfta de tre globala målen om ett hållbart samhälle, hållbar konsumtion och produktion samt vikten av att alla känner sig inkluderade. säger Karin Faxér.

Aktiviteter anmäls i ett online-formulär på visit.norrkoping.se/globalaveckorna och kommer att visas i Globala veckornas program.

Globala veckorna arrangeras av Norrköpings kommun i samverkan med Glokala Sverige, Hyresbostäder, Studiefrämjandet, Sensus, Arbetets museum, Cnema och lokala aktörer i Norrköping.

Klara för Globala veckorna 2022:

  • På invigningsdagen den 10 november håller den folkkäre TV-kocken Tareq Taylor en inspirationsföreläsning på Cnema om klimatsmart mat.
  • Årets mottagare av Martin Luther King-priset, Nicolas Lunabba, håller den 15 november en frukostföreläsning i Hörsalen om hur vi motverkar hopplöshet och bygger handlingskraft hos och med barn och unga. Nicolas är aktiv i föreningen Helamalmö och var värd i Sommar i P1 den 19 augusti 2021.

Om de Globala målen

  • I september 2015 antog världens ledare Agenda 2030, en handlingsplan för hur världens länder ska jobba för en hållbar utveckling fram till år 2030.
  • Agenda 2030 innehåller 17 globala mål och 169 delmål med syfte att stoppa klimatförändringarna, skapa fredliga och trygga samhällen samt utrota fattigdomen.
  • Världens regeringar är ansvariga för genomförandet men målen rör alla, och kommunerna har en viktig roll i arbetet.