Nu byggs den nya godsbangården


Idag började den nya godsbangården på Malmölandet att byggas. Med ökad kapacitet i form av längre och fler tåg så optimeras funktionaliteten i hela trafiksystemet. Detta ger både ökad effektivitet och minskade utsläpp.

För att göra plats för Ostlänken genom Norrköping bygger Trafikverket en ny godsbangård på Malmölandet. Idag ligger godsbangården i centrala Norrköping, nära centralstationen. Som en del i byggande av Ostlänken flyttar nu godsbangården ut till Malmölandet.

- Dagens startskott för flytten av godsbangården är otroligt viktigt för Norrköping. Dels för att det frigör yta i innerstaden, där kommande utveckling skapar nya jobb, men också som en viktig del i den gröna omställningen då mer tunga transporter kan växlas över från väg till sjö och järnväg, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Med nya spår, modern godsbangård och en modern hamn i toppklass får Norrköping mycket bra förutsättningar för effektiva och miljösmarta transporter.

Den nya godsbangårnden kommer att ha kapacitet för fler och längre tåg vilket gör att varje transport rymmer mer. Det i sin tur bidrar till både ökad effektivitet och minskade utsläpp.

Den nya godsbangården beräknas vara klar 2024.