Nu är Krisberedskapsveckan igång

Illustrationer av mat som kan vara bra att ha redo inför en kris
Publicerad

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska bidra till att öka människors motståndskraft inför både små och stora samhällskriser.

Krisberedskapsveckan genomförs alltid vecka 39, vilket i år är mellan den 26 september och 2 oktober, och har varje år olika teman. Årets tema är mat.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som ligger bakom veckan. Kommuner och länsstyrelser är också viktiga aktörer, eftersom de ansvarar för beredskapen på regional och lokal nivå, och därmed står nära invånare vid kris.

– Krisberedskapsveckan är ett väldigt bra tillfälle att passa på att förbättra sin krisberedskap. Det är lätt att tänka att det inte är så viktigt med krisberedskap när allting flyter på som vanligt, men om någonting oväntat händer gör det stor skillnad att vara förberedd, säger Katarina Jouper, beredskapssamordnare på Norrköpings kommun.

Olika sätt att stärka sin krisberedskap

Det finns många sätt att stärka sin beredskap inför kriser. Att ha en krislåda hemma med mat, förnödenheter och viktiga telefonnummer är ett bra sätt, liksom att ta kontakt med och lära känna sina grannar så att man enklare kan ta hjälp av varandra under en kris. Ett annat område där man som privatperson kan göra skillnad är att vara noga med källkritik så att man inte bidrar till att sprida vilseledande information under en redan utsatt situation.

– Jag vill belysa vikten av att göra en egen krisplan och se över sin beredskap för att bättre kunna hantera oväntade händelser. Samhället har ett stort ansvar för vår beredskap men vid händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle kommer alla att behöva hjälpas åt. Genom att själv vara bättre förberedd har du även större möjlighet att kunna hjälpa andra, medan samhällets aktörer kan fokusera på att hantera och minimera krisen, säger Katarina Jouper.

Kampanjsida med samlad information

Norrköpings kommun arbetar ständigt med beredskapsfrågor i olika former och producerade bland annat under våren en broschyr: Var förberedd om krisen eller kriget kommer. Den bygger på MSB:s broschyr Om kriget eller krisen kommer, och har fokus just på Norrköping. Denna går fortfarande att beställa via kontaktcenter, eller ladda ned digitalt. Under Krisberedskapsveckan deltar kommunen bland annat genom att informera om krisberedskap och sprida kampanjen på norrkoping.se och i sociala medier. Kommunen har också skapat en kampanjsida på norrkoping.se för att det ska blir lätt hitta samlad information kopplat till kampanjen.

På kampanjsidan finns bland annat länkar till filmer och informationsmaterial , och även exempelvis en tipspromenad som MSB har tagit fram som ett enkelt sätt att testa kunskaper om krisberedskap. Den går både att göra själv eller med familj/vänner, och finns även i utskriftsvänligt format för att den ska gå att genomföra på exempelvis en skola, arbetsplats eller inom en förening.


Samlad information om Krisberedskapsveckan

Information om hemberedskap och kommunens broschyr Var förberedd om krisen eller kriget kommer

Om Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan genomfördes för första gången 2017 och har tre återkommande mål:

  • Att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris
  • Att fler privatpersoner skaffar sig en egen beredskap
  • Att den lokala riskkommunikationen utvecklas

Tema mat, Krisberedskapsveckan 2022

Temat mat rymmer livsmedelsförsörjning både ur ett samhälls- och individperspektiv. Detta omfattar även att öka kunskapen om vad det finns för hot mot livsmedelsförsörjningen, liksom möjligheterna att säkra den.

Det finns flera anledningar till att MSB valt att fokusera på mat under årets krisberedskapsvecka:

  • Pandemin, invasionen av Ukraina och förra årets it-attack mot en butikskedja har gjort behovet av livsmedelsberedskap väldigt aktuellt.
  • Människors intresse för matlagning, odling, hållbarhet och förvaring av livsmedel ökar i takt med att världen upplevs som oförutsägbar.
  • Många är intresserade av och tar lätt till sig tips om matvaror och vad som är bra att ha i en ”krislåda”.
  • Att grannar har hjälpts åt med matinköp under pandemin bygger motståndskraft för framtida kriser.
  • Mat är grunden för vår existens och viktig för vår sociala samvaro. Att få samlas kring matlagning och måltider är extra uppskattat under svåra tider.