De beviljas medel när Fenixfonden gör första utdelningen

Foto: Fredrik Schlyter.


Som en del i arbetet med att stötta livebranschens återuppbyggnad efter coronaepidemin och bli en ännu mer hållbar värdstad inrättade Norrköpings kommun Fenixfonden i slutet av 2021. Den här veckan kom det formella beslutet om en första utdelningen ur fonden.

– Fonden bildades som ytterligare ett verktyg för att kunna stärka den för Norrköping viktiga men hårt prövade livebranchen. Det känns bra att vi nu är framme vid en första utdelning från fonden och vi hoppas att fler fortsätter att söka medel ur den, säger kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång (S).

Fenixfondens första utdelning stöttar åtta event av både lokala och nationella arrangörer.Bland annat har en nycirkusföreställning och en ny nationell festival för musiktalanger på hög nivå beviljas bidrag. En etablerad festival tilldelas också utvecklingsmedel för att bredda konceptet framöver.

Värvningsgruppen i Norrköpings kommun, med representanter från Näringslivsavdelningen, Kultur och fritidskontoret samt East Sweden Convention bureau hoppas nu på fler stora, långsiktiga och tekniskt innovativa ansökningar för såväl evenemang och möten framöver.

Målet är att locka fler aktörer utifrån, men också att stimulera de lokala arrangörerna i återuppbyggnaden av liveupplevelser. Även cross-over event eller nya mötesformer uppmuntras med Norrköping som värdstad.

– Vi hoppas att fler större arrangörer av evenemang och möten ska hitta den här möjligheten och välja Norrköping, det vill sägas platser i hela kommunen, som värdstad. Möjligheterna är stora i samverkan med lokala företag och de unika platser som finns att utveckla. Dessutom har vi hög kompetens inom liveproduktion här, säger Sandra Wall, företrädare för värvningsgruppen, som handlägger Fenixfonden.

Fonden är en del av kommunens projekt ”Återuppbyggnad av möten och evenemang” som är delfinansierat av Tillväxtverket. Fenixfondens kriterier fokuserar på att den lokala liveindustrin gynnas av evenemang och möten som bidrar till hållbar platsutveckling, tillväxt och social hållbarhet.

Stödet går att söka löpande via ett digitalt formulär och från och med nu kommer besked att lämnas inom två månader. Maximalt belopp att söka är 500 000 kronor och medfinansieringen samt samverkan med andra aktörer inom besöksnäringen är viktiga i bedömningen.

Arrangemangen ska följa kommunens riktlinjer och det stärker ansökan om den är kopplad till lokala spetsområden och bidrar till levande scener och mötesplatser i kommunen.

Fonden är öppen för ansökan till och med 2024.

Listan på de som beviljats medel ur Fenixfonden – totalt 1 175 000 kronor.

  • Graf konsult AB. Teaterföreställning med möjlighet till guidningar och måltider- Löfstad slott.
  • Camerata Ostrogothia. Konsertserie med tre tillfällen med fokus på lokala kompositörer..
  • All my friends are stars. Festivalkoncept för talanger, arrangör från Göteborg.
  • Box/Box. Elektronisk musik- och matevent-serie i samverkan med Lagerqvists.
  • Camera AB/Hugo Parkfestival. utveckling av festivalkonceptet.
  • CIRK-L, Sinfonia Volante. innovativ nycirkusföreställning i det offentliga rummet i centrala Norrköping.
  • Rusty P. Musikfestival för lokala talanger - om möjligt i Borgsruinen.
  • NAP Consulting Nöje. 100-årsjubileum Tjadden-Lilla Teatern.
  •  

Här kan du läsa mer om Fenixfonden.