Samverkansavtal om ny kriminalvårdsanstalt undertecknat


I samband med kommunfullmäktiges möte 26 september skrev representanter för Norrköpings kommun och Kriminalvården under ett samverkansavtal kring den nya kriminalvårdsanstalten som ska byggas i Norrköping.

I mitten av juni 2022 avslöjade Kriminalvården att Norrköping att de kommer att bygga två nya anstalter varav en placeras i Norrköping.

Anstalten förväntas i första skedet skapa omkring 200-300 nya jobb i kommunen, med möjlighet att kunna växa. Den nya anläggningen kommer att byggas på ett omkring 38 hektar stort område i Klingstad, som finns med i översiktsplanen som verksamhetsmark.

Nu har Norrköpings kommun och Kriminalvården officiellt undertecknat ett samverkansavtal om bland annat framtagande av en ny detaljplan för området. Avtalets syfte är att arbetet med etableringen av kriminalvårdsanstalten ska påbörjas. Undertecknandet skedde i samband med kommunfullmäktiges möte 26 september.

Norrköpings kommun har en lång tradition av verksamhet med koppling till kriminalvård, bland annat har Kriminalvården sedan 70-talet sitt huvudkontor här.