Nu fylls Inre hamnens kanaler med vatten

Foto: Norrköpings kommun

Inre hamnens kanaler kommer att utgöra en viktig del av den nya stadsdelens unika och vattennära karaktär. När de nu fylls med vatten börjar man på riktigt kunna uppleva hur den nya stadsdelen tar form.

– Det här är ännu ett steg i färdigställandet av den nya innerstadsdelen, och det är fantastiskt att se hur arbetet med Inre hamnen tar allt mer form, säger Reidar Svedahl (L), ordförande samhällsplaneringsnämnden.

Sedan markarbetena i Inre hamnen inleddes 2019 har marken sanerats och stabiliserats, därefter började kanalerna anläggas.

– För att få rätt genomströmningar i kanalerna är de utformade med sneda hörn och olika nivåer på bottenplattan. I Strömmen finns en så kallad dykdalb, en konstruktion vars funktion är att trycka in vatten i kanalerna för att få rätt flöde. Det känns mycket roligt och spännande att det nu är dags att släppa på vattnet och att fylla trågen till riktiga kanaler, säger Ola Brånäs, projektledare Inre hamnen.

Sammanlagt är kanalerna omkring 500 meter långa, och djupet kommer att variera mellan cirka två och tre meter. Tack vare det strömmande vattnet har anläggningen inget avancerat skötselbehov, och kommer heller inte att frysa till helt under vintern. Eftersom området fortfarande är en byggarbetsplats kan kanalerna ännu inte besökas, men längre fram kommer de att vara tillgängliga för allmänheten, både för bad och mindre båtar.

– Det här kommer att bli fantastiska miljöer, och en härlig stadsmiljö med sin blandning av bostäder, arbetsplatser och besöksmål. Med badplatser och kanalerna som sträcker sig in i området, får stadsdelen en skön vattenkontakt, säger Markus Åkerman (C), ordförande Tekniska nämnden.

När nu såväl kaj och gatunät som kanaler har växt fram i Inre hamnen står den centrala Varvsparken, bryggor, bad samt den nya gång- och cykelbron över Strömmen på tur. Invigning av dessa ytor väntas bli sommaren 2023.

Intill kanalerna pågår grundläggning av bostadshus. Fem tomter har haft byggstart och de första bostäderna planeras stå färdiga våren 2024. Även etapp 2 kommer allt närmare produktionsstart. Detaljplanen vann laga kraft i juli. Tillsammans innehåller de båda etapperna cirka 3000 bostäder och sträcker sig från Strömmen till Norra promenaden.