Delegation från Bihac besöker Norrköping gällande demokrati och avfall

Delegation från Norrköping träffar delegationen från Bosnien på plats i Bihac. Alla står tillsammans och tittar in i kameran.

Förstudien sträcker sig över ett år och inom ramen för denna sker ett besök i Bihac och ett i Norrköping. Norrköpingsdelegationen besökte Bihac i augusti.

Publicerad

Det kanske inte är det första som slår en när man står där med soppåsen i handen, men genom att sortera sina sopor bidrar man som kommuninvånare till den lokala demokratin. Genom en förstudie som finansieras av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) är detta något som Norrköpings kommun och en delegation från Bihac i Bosnien fördjupar sig i under ett besök som genomförs i Norrköping nästa vecka.

Genom att källsortera är man som kommuninvånare både delaktig i det lokala samhället och bidrar tillsammans med kommunen till en mer hållbar hantering av de gemensamma resurserna, vilket båda är områden som rör den lokala demokratin. Norrköping ligger jämförelsevis långt fram inom området källsortering och genom att sprida dessa kunskaper har man möjlighet att både bidra till en utveckling mot förbättrad miljö och ökad lokal demokrati på andra platser världen.

Delade erfarenheter och fortsatt samarbete

Under denna vecka, den 5 till 7 oktober, besöks Norrköpings kommun av en delegation från Bihac i Bosnien inom ramen för en förstudie som finansieras av ICLD. Förstudien sträcker sig över ett år med syftet att dela erfarenheter inom avfallsområdet samt att framåt forma idéer till ett fortsatt samarbete inom avfalls- och miljöområdet. ICLD har beviljat förstudien ett bidrag om 255 000 kronor.

Under sitt besök kommer den bosniska delegationen att få veta mer om hur Norrköpings kommun är organiserad och hur miljö- och energiarbetet bedrivs, samt specifikt hur avfallsfrågorna hanteras. Studiebesök kommer bland annat att genomföras på Häradsudden, Händelö, Returpunkten i Åby och även i miljörummet till ett flerbostadshus som ett konkret exempel på hur källsorteringen fungerar för Norrköpingsborna. Man kommer även att besöka Kastanjegårdens förskola för att visa på hur man kan jobba med barn och miljö.