Premiär för Framtidsträffen

Fullt hus på premiären av Framtidsträffen 2022. Foto: Patrik Ekenblom

Publicerad

Onsdag 28 september 2022 anordnades Framtidsträffen för första gången, ett tillfälle för studenter på Linköpings universitet, det regionala näringslivet och offentliga sektor att knyta kontakter, bygga nätverk och inspireras inför framtiden.

Framtidsträffen är resultatet av en gemensam idé och dialog mellan Linköpings universitets studentkårer Lintek, Stuff och Consensus samt Linköpings och Norrköpings kommun. Studenter som har någon slags näringslivsansvar i sin kår eller sektion bjöds in, samt företrädare med ledande befattning från det regionala näringslivet, myndigheter, organisationer och representanter från Linköpings och Norrköpings kommun. Träffen är tänkt att bli en årligen återkommande mötesplats.

– Mina största take away från kvällen är absolut känslan att vara fylld med energi, inspiration och framtidstro. Det var fint att få en mötesplats där viljan till utbyte är ömsesidig mellan alla parter, både näringslivsrepresentanter och studenter. Generellt har alla studenterna jag pratat med uppfattat kvällen som att den överträffat deras förväntningar. Många var överens om att det skapades möjlighet att nätverka på ett sätt man inte är van vid och Framtidsträffen är därför ett uppskattat initiativ för att utveckla det engagemang studenterna representerar, säger Malin Modorato, projektledare Larm Lintek student.

Spännande karriärmöjligheter

Syftet med Framtidsträffen är att skapa en mötesplats för att knyta nya kontakter och bygga nätverk mellan studenter som är engagerade i näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor och det regionala näringslivet och offentliga sektor. Studenterna ska också få ökad kännedom och kunskap om den breda arbetsmarknad som Linköping och Norrköping erbjuder, med spännande karriärmöjligheter oavsett inriktning. Representanter från olika branscher deltog för att matcha alla de tre studentkårernas utbildningar.

– Vi arrangerar Framtidsträffen för att studenterna på Linköpings universitet ska upptäcka vilka fina livs- och karriärmöjligheter som erbjuds i vår tillväxtregion, med fokus på Linköping och Norrköping. Framtidsträffen ska verka som en katalysator för samverkan mellan studenter, det regionala näringslivet och offentlig sektor. För oss kommuner är det viktigt att studenter väljer att stanna kvar i regionen efter avslutade studier. Den undersökning som vi gjort tillsammans med SCB visar att 48 procent av studenterna stannar redan idag, vilket är mycket positivt, säger Louise Felldin, näringslivsdirektör Linköpings kommun.

Intressanta och givande möten

Framtidsträffen den 28 september var en kombinerad sittning och seminarium med tid för mingel. Under middagen gjordes olika inspirerande presentationer från scenen för att visa upp de möjligheter som finns i regionen, intervjuer med spännande näringslivsprofiler, tävlingar med mera. Runt borden blandades studenter från olika fakulteter och utbildningar med representanter från det regionala näringslivet och offentliga sektorn, där bordsvärdar såg till att dialogerna togs vidare efter inspelen från scen.

– Jag fick med mig en hel del intressanta och givande möten, både med andra företagsledare, och drivna studenter. Sist men inte minst var det uppenbart att tjänstemän inom respektive kommuner ser positivt på lokala företag och är drivna och engagerade att förbättra företagsklimatet. Det var genomgående positivt tänkande och framtiden ser ljus ut, säger Erik Lind, från företaget Idoc.