Samnyttjande av parkeringsplatser på Hagaskolan och Hagagymnasiet

Publicerad

Kommunen öppnar upp för allmänheten att parkera på Hagaskolan och Hagagymnasiet efter arbetstid. Eftersom parkeringsytorna står tomma på kvällar och helger innebär öppningen ett bättre användande av kommunens mark där flera användare kan utnyttja ytan olika tider på dygnet.

För att bidra till att kommunens befintliga parkeringsplatser används mer optimalt har man i ett samarbete mellan utbildningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret, identifierat lämpliga tider då förskolor och grundskolor kan öppna upp sina parkeringar för allmänheten.

Parkering för allmänheten på Hagaskolan och Hagagymnasiet gäller vardagar mellan klockan 17.00 och 07.00. Som vanligt är det fri parkering under lördagar, söndagar och helgdagar.