Drönardag på Norrköpings flygplats

Foto: Katla Aero

På torsdagen genomfördes en drönardag på Norrköpings flygplats. Under dagen demonstrerades en intercitydrönarflygning, och flera aktörer höll föredrag kopplade till flygningen. Östergötland är en av de sex platser i Europa som genomför denna demonstration av drönartjänster i stadsmiljöer.

– Det är spännande och fantastiskt hur vi med hjälp av resultaten av demonstrationsflygningen kan se möjliggörandet av gods- och persontrafik med drönare. Genom att kombinera infrastruktur i luften med markinfrastruktur kan samhället minska både kostnader och miljöpåverkan, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med fokus på näringslivsfrågor Norrköpings kommun.

Under torsdagen höll flera aktörer föredrag kopplade till drönarflygningen. En av dem var Norrköping Science Park, där vd Jonas Nilson presenterade Aero EDIH, EU:s satsning på europeiska digitala innovationshubbar för framtidens flyg och flygsystem. Satsningen sätter igång efter årsskiftet med målet att bygga en plattform för att förstå, experimentera med och tillämpa möjligheterna med digital teknologi inom morgondagens flyg.

– Det är mycket positivt att den här typen av testflygning sker i vår region. Projektet passar väl in i det som kommer att ske här framöver i och med satsningen på framtidens flyg kopplat till den europeiska digitala innovationshubben. Den knyter ihop området på både regional, nationell och internationell nivå, med Norrköping som en av de fysiska samlingspunkterna, säger Jonas Nilson, vd Norrköping Science Park.

Även Norrköping Airport deltog, och höll i en av föreläsningarna genom Svante Swärd Rudström, affärsutvecklare, under rubriken Framtidens flygplats.

– Genom att vara del av Europasatsningen gällande drönartjänster sätter vi Norrköping på kartan. Detta ihop med kommande Aero EDIH i vår stad visar att vår flygplats är en viktig del av framtidens infrastruktur i luften, säger Peter Jansson, vd Norrköping Airport.

Det var Luftfartsverket, Linköpings universitet och Independent Business Group som genomförde flygningen med en större drönare från Katla Aero. Under flygningen tappade drönaren 4G-mottagning och kommunikation. Säkerhetssystemen i drönaren gick då igång och en nödlandningsprocedur inleddes så drönaren kunde landa kontrollerat, precis som den är programmerad att göra.

– Resan med projektet har lärt oss enormt mycket. Det har påverkat hur vi arbetar framåt inom Urban Air Mobility men också gett oss ömsesidiga lärdomar. Dialogen med kommuner och regioner har varit en ögonöppnare och bidragit till att göra prioriteringar för att få Urban Air Mobility-tjänsterna på plats. Vi kommer se tjänster inom samhällsnytta, blåljusverksamhet och urban luftmobilitet växa fram, säger Billy Josefsson, programansvarig, Luftfartsverket.

CORUS XUAM är ett tvåårigt, storskaligt projekt som ska demonstrera systemstöd som hanterar information i samband med drönartjänster, Urban Air Mobility (UAM). Projektet är en del av EU:s ramprogram för forskning och innovation (SESAR), Joint Undertaking Horizon 2020-programmet. Bakom den svenska satsningen står LFV, Linköpings Universitet och Independent Business Group (IBG). Drönaren som används kommer från Katla Aero.