En korsning över Östra Promenaden öppnar - en annan begränsas

Trafikpåverkan från 7 oktober till och med vecka 48.

Fredag den 7 oktober öppnar korsningen Hantverkaregatan/Östra Promenaden för all trafik i båda riktningarna. Tisdagen den 11 oktober stängs korsningen Repslagaregatan/Lindövägen över Östra Promenaden för biltrafik i en riktning. Trafik från centrum ut mot Lindö hänvisas då att passera Östra promenaden via Hantverkaregatan för att sedan ta Odalgatan ut på Lindövägen.

  • Arbetet med att färdigställa Östra promenaden fortgår enligt planerna och nu ska korsningen mot Lindövägen färdigställas. Vi beklagar den påverkan som detta kommer att få men hoppas att den förståelse som vi hittills fått för arbetet fortsätter när trafiken nu under en period leds om och passagen för bilar över promenaden istället blir via Hantverkargatan som alltså öppnas igen, säger projektledare Michael Botvidsson.
  •  

För biltrafik till centrum finns också möjligheten att köra Söderleden in på Dagsbergsgatan eller via Sjötullsgatan in på Fleminggatan.

När området är klart kommer det att vara mer plats för träd, förbättrad passage för gång och cykel och med ett körfält i vardera riktning på Repslagaregatan / Lindövägen.

Korsningen beräknas öppnas i båda riktningarna någon gång under vecka 48.

  • 7 oktober: korsningen Hantverkaregatan / Östra Promenaden öppnar för all trafik i båda riktningarna.
  • 11 oktober: korsningen Lindövägen/Repslagaregatan stängs för biltrafik i östlig riktning. Alltså från centrum ut mot Lindö. Biltrafiken från centrum hänvisas att passera Östrapromenaden via Hantverkargatan. Cykel och gångtrafik kan fortsatt passera i båda riktningarna.
  • Vecka 48: Beräknas Lindövägen/Repslagaregatan åter igen öppna för samtliga trafikslag i båda riktningarna.

För mer information om busslinjer hänvisas till Östgötatrafikens webbsida.