Belysningsarbete längs med Hamnbrogatan

Publicerad

Nya belysningsstolpar kommer att uppföras utmed Hamnbrogatan och bort till brofästet där den nya gång- och cykelbron dockar an till södra kajen. Dessa kommer att belysa det gång- och cykelstråk som planeras att byggas under våren 2023. Befintliga stolpar på Hamnbrogatans södra sida kommer därför att plockas bort.


  • Arbetet görs för att få ett upplyst, trivsamt och tryggt gång- och cykelstråk.

  • Vissa parkeringsplatser kommer periodvis att vara avstängda under arbetets gång. Infarten till parkeringen söder om Hamnbrogatan kommer att flyttas från ursprungligt läge till den östra sidan av parkeringen. Skyltning kommer sättas upp i god tid innan.

  • Arbetet har påbörjats och planeras vara klart i mitten av december.
  •  
Parkeringsplatser som påverkas vid belysningsarbete längs med Hamnbrogatan

Den mörka markeringen i bilden visar de parkeringsplatser som påverkas av arbetet. Klicka på bilden för att se den i större storlek.