Följ uppsökande teamet på Instagram

Publicerad

Socialkontorets uppsökande team träffar många barn och ungdomar i Norrköping. De går till exempel till skolor, fritidsgårdar och andra platser där ungdomar är både dag, kväll och helg. Nu finns de även på Instagram!

Momme, Emma, Lisa, Matilda och Mia är det uppsökande teamet som jobbar för att barn och unga ska ha det bra och få en trygg uppväxt. Genom att också finnas på sociala medier kan det arbetet fortsätta i det digitala rummet.

- Vi arbetar långsiktigt genom att skapa relationer och förtroende. Vi försöker motivera och vägleda ungdomarna vi möter, och ska vara trygga vuxna som finns i deras vardag, förklarar Emma.

Det uppsökande teamet samverkar också med bland annat polis, skolor, föreningar och ideella aktörer samt fastighetsägare om vad de tillsammans kan göra för att ge unga bra förutsättningar. Även föräldrar och andra personer kring ungdomarna är viktiga i det arbetet.

- Instagram-kontot ska göra det lättare för ungdomar och föräldrar att hitta våra kontaktuppgifter och underlätta samverkan med andra aktörer, säger Lisa.

- Vi vill även skildra socialkontoret på ett förtroendeskapande sätt. Vi kan dela med oss av vår vardag och ge exempel på vilken hjälp man kan få, då tror vi att fler kan förstå vad vi gör och våga ta kontakt, berättar Mia.