Från kortfilm till långfilm på årets filmnäringsdag i Norrköping

Norrköpings filmnäringsdag är en årlig mötesplats, för och med filmkreatörer som arrangeras på Cnema tisdag den 29 november. Dagen fokuserar på filmproduktion i Norrköping, och är ett inspirationsforum för filmbranschen lokalt och nationellt. Dagen avslutas med En kväll med Crazy Pictures och UFO Sweden.

Många filmskapare har under pandemin haft många timmar över för att utveckla sitt hantverk och forma nya filmidéer. När de tidigare pausade produktionerna börjar rulla igång och det filmas oavbrutet i många delar av landet existerar en efterfrågan på fler filmarbetare. Därför blir de konstnärliga processerna inom filmskapandet en naturlig röd tråd för Norrköpings Filmnäringsdag. Dagens programpunkter handlar om att förverkliga filmidéer inom dokumentär, fiktion och hybridfilm.

Under programmet finns allt från en djupdykning i kortfilmsproduktion tillsammans med regissören Robert Melo (Skiljas 2021, En busschaufför 2021) till en avslutande helkväll i Flygeln tillsammans med Crazy Pictures kommande långfilm UFO Sweden. Där bjuds både deltagare från filmnäringsdagen och allmänheten på ”behind the scenes”- material och intervjuer inför den kommande premiären.

Filmnäringen i Norrköping har sedan filmfonden startade 2015 vuxit med 50 procent. I riket har filmnäringen under samma tid vuxit med 21 procent. I Norrköping finns idag drygt 40 företag med omkring 70 personer som arbetar inom film- och tv-produktion. Norrköpings filmnäringsdag 2022 kommer därför lämna stort utrymme för såväl etablerade som nybörjare att nätverka. Dagen lyfter både lokala tillgångar och skapar förutsättningar för bredare samarbeten inom filmbranschen och Norrköpings kommun både lokalt och nationellt.

Om filmstaden Norrköping:

Norrköping är en filmvänlig stad. Här finns ett stort antal produktionsbolag och filmarbetare inom film och TV. Lokala branschen har på sju år vuxit med 50 procent. Från Norrköping kommer berättelser som ses över hela världen. Norrköpings filmfond bidrar genom stöd till produktion och utveckling av svensk film och TV.