Förnyad strategi för ett Östergötland fritt från narkotika lanserad

Publicerad

Nu finns en förnyad regional strategi för förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Östergötland. Norrköpings kommun har varit delaktiga i arbetet med att ta fram den nya strategin- ett arbete som utgått från den nationella ANDTS-strategin och ANDTS-rådet i Östergötlands önskemål om en utveckling av arbetet i länet.

Sedan 2014 finns det en regional strategi för det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Nu har det regionala ANDTS-rådet tagit fram en ny strategi som utgår från samverkan i rådet med fyra av länets kommuner (Linköping, Norrköping, Motala och Ödeshög), Region Östergötland, Polisområde Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland.

Det övergripande målet för strategin är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. För att uppnå det övergripande målet finns sju långsiktiga delmål som anger inriktningen för ANDTS-arbetet i sin helhet. Till målen knyts prioriterade insatsområden som ska vägleda arbetet under strategiperioden 2022–2026.

Norrköpings kommun har sedan 2014 arbetat utifrån den tidigare regionala strategin, vilket resulterat i ett välfungerande och förebyggande arbete lokalt inom frågan. Arbetet sker ur både ett folkhälsoperspektiv för att förebygga ohälsa och ett jämlikhetsperspektiv eftersom användningen och skadorna av ANDTS skiljer sig åt mellan olika grupper i befolkningen. Flera verksamheter inom Norrköpings kommun berörs av strategin genom sina uppdrag, bland annat socialkontoret.

- Norrköpings socialtjänst har de senaste åren genomgått ett paradigmskifte där fokus numera ligger på det förebyggande och uppsökande arbetet. Den nyantagna strategin lyfter särskilt det brottsförebyggande och det förebyggande arbetet, vilket jag ser som ett viktigt komplement i arbetet kring ANDTS och ett arbete som Norrköping redan har påbörjat. Det är viktigt att samverkan sker i hela regionen men jag ser också fram emot att ta del av vårt lokala arbete framåt och implementering av strategin, säger Maria Sayeler Behnam, Ordförande Kommunfullmäktige och Ordförande Socialnämnden.

Den nya strategin innebär en ökad samverkan med brottsförebyggande uppdrag inom Länsstyrelsen, kommunerna och polisen. Man har även lagt till insatser för att förebygga spel om pengar och användning av nikotinprodukter samt motverka användningen av lustgas i berusningssyfte.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom den regionala strategin som kommer implementeras inom berörda kontor genom en översyn av vilka insatser som görs idag och vilka insatser som behöver utvecklas under strategiperioden 2022-2026.

Här kan du läsa strategin Pdf, 5 MB.