Spännande planer intill Gunnar Nordahls plats

Publicerad
Bild på huset

BRABO, Kaminsky arkitektur

Nu är detaljplanen för fastigheterna Bollen 2 och 7 i Kneippen ute på granskning. Det handlar om ytan där IFK Norrköpings gamla klubbstuga står idag. Det gamla klubbstugan kommer att rivas och en ny byggnad med cirka 60 bostäder kommer att byggas på platsen och förslaget ska bidra till mer liv och rörelse kring Gunnar Nordahls plats och Lenningska parken.

Den nya byggnationen ska passa ihop med det vackra gamla Vattentornet i området. Tornet, som byggdes i början av 1900-talet, är byggt i tegel och 45 meter högt. För att den nya fastigheten ska passa in på platsen kommer även den att byggas i tegel. På baksidan av huset kommer det att byggas ett nedsänkt garage som är anpassat efter terrängen i området. Parkstråket kring entrén föreslås bli bredare för att förbättra promenadstråket mellan Ektorpsgatan och Lenningska parken.

Detaljplanen är en del av stadsutvecklingsprojektet Västra staden som utvecklas området med park, bostäder, gröna promenadstråk och verksamheter förlängs stadskärnan mot väster och söder. På sätt binds Ektorp, Kneippen och Såpkullen naturligt samman med innerstaden.

Fram till den 26 oktober är detaljplanen ute på granskning vilket betyder att du kan lämna in skriftliga synpunkter på förslaget.

Här kan du läsa mer om planerna