Årets arbetsmiljöpris tilldelas Bråddgatan 31:2

Vinnarna av arbetsmiljöpriset 2022 Foto: Magnus Andersson

Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris 2022 tilldelas hemtjänstenheten Bråddgatan 31:2, för sitt arbete med att skapa en god arbetsmiljö. Priset delades ut på den årliga Ledardagen av HR-direktör Eva Besterman och HR-chef Malin Ågehäll.

– Vi blir stolta! Det betyder väldigt mycket, både för mig som chef och medarbetarna. Att vinna priset är en bekräftelse, och visar hur viktigt samarbete är för att kunna förbättra arbetsmiljön för alla. Det går att skapa förändring, säger Sirpa Päätalo, enhetschef Bråddgatan 31:2.

För sjunde året delades Arbetsmiljöpriset ut i samband med ledardagen, som i år hölls i Värmekyrkan. Priset bestod förutom blommor och diplom av en prischeck på 30 000 kronor, pengar som ska användas till det fortsatta arbetsmiljöarbetet.

Två hedersomnämnanden delades också ut till Interkulturella språkenheten (IKSE) och Victoriaskolan.

–Genom att uppmärksamma arbetsplatser som på olika sätt utifrån vår värdegrund arbetat med arbetsmiljöfrågor på ett föredömligt sätt, sätter vi fokus på detta viktiga område, säger Eva Besterman, HR-.direktör.

– Det är fantastiskt roligt att få dela ut Norrköpings kommuns arbetsmiljöpris till Bråddgatan 31:2. Att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för våra medarbetare och chefer är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunen, säger Malin Ågehäll, HR-chef i Norrköpings kommun.

Motiveringen till arbetsmiljöpriset lyder:

Årets arbetsmiljöpris går till en arbetsplats där man genom ett systematiskt och uthålligt arbete med tidiga insatser mot ohälsosam arbetsbelastning och ohälsa, vänt en negativ sjukskrivningstrend till att minska sjuktalen med tre procent under pandemin.

Tack vare tydlighet i roller och uppdrag har medarbetare kunnat växa genom ett utökat ansvar. Arbetsplatsen har förbättrat den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genom att ha förbättrat trivseln och satt tydliga mål för vad enheten vill uppnå.

Vinnaren är en god ambassadör och ett positivt exempel för det arbetsmiljöarbete som kommunen vill uppnå.

Motivering hedersomnämnanden

Interkulturella Språkenheten (IKSE), utbildningskontoret

Genom tillitsbaserad styrning har enheten nått gemenskap, tydlighet och arbetsglädje.

Enheten har använt styrkan i det professionella självledarskapet, vilket fått individer att växa och känna större yrkesstolthet.

Victoriaskolan, utbildningskontoret

Skolan har arbetat metodiskt och målinriktat med att planering och resursfördelning ska beslutas så nära medarbetarna som möjligt.

Detta arbete har lett till ett öppet och förstående klimat på enheten, där pedagoger känner ett stort gemensamt ansvar för verksamhetens mål.