Förändringar i programutbudet för Norrköpings Lärlingsgymnasium, Kungsgårdsgymnasiet och Ebersteinska gymnasiet

Publicerad

Inför läsåret 2023-2024 genomförs en rad förändringar i programutbudet för några av de kommunala gymnasieskolorna. Förändringarna syftar bland annat till att samlokalisera de kommunala yrkesutbildningarna och öka samverkan mellan utbildningarna, bransch och andra externa aktörer för att på så sätt skapa ännu bättre yrkesutbildningar.

En samlokalisering av utbildningarna ger möjligheten att gå en yrkesutbildning skolförlagt, som lärling, eller genom introduktionsprogram - på samma skola.

Aktuella förändringar är:

  • Bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighet på Norrköpings Lärlingsgymnasium flyttas till Bråvallagymnasiet. Blivande elever i årkurs 2 och 3 på Bygg och VVS på Norrköpings Lärlingsgymnasium fullföljer dock sin studietid på Lärlingsgymnasiet. De praktiska kurserna kommer eleverna läsa i Bråvallagymnasiets lokaler. Eleverna kommer ha tillgång till rymliga lokaler med ny, modern utrustning som är anpassade för yrkesutbildning. Elevernas APL fortgår som vanligt.
  • Hantverksprogrammet på Norrköpings Lärlingsgymnasium flyttar till Kungsgårdsgymnasiets Hantverksprogram. Utbildningen omfattar yrkesutgångarna frisör och barberare. Genom denna programflytt kommer Hantverksprogrammet på Kungsgård att erbjuda både skolförlagd och lärlingsförlagd utbildning.
  • Försäljnings- och serviceprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet flyttar till Ebersteinska gymnasiet. Programmet tillhör Kungsgård idag, men lektionerna bedrivs till stor del i annexet i De Geergymnasiets lokaler. På Eber får eleverna tillgång till moderna och nyrenoverade skollokaler och blir en del av skolan. Programmet kommer ha en nära samverkan med Försäljnings- och serviceprogrammet på Lärlingsgymnasiet som bedriver programmet i lärlingsform samt även Ekonomiprogrammet på Eber. Nya elever som börjar årkurs 1 hösten 2023 kommer starta upp på Ebersteinska gymnasiet, men det är inte klart än om hela programmet flyttar samtidigt. Blivande årskurs 2 och 3 kommer antingen fullfölja sin studietid på Kungsgård eller flytta med till Ebersteinska. Denna planering beräknas vara klar under november månad.

Förändringarna syftar också till att anpassa gymnasiets organisation till rådande demografi och sökbild, samt att uppnå en ekonomi i balans. Det finns många skolaktörer och gymnasieutbildningar i Norrköping, men inte tillräckligt med elever för att fylla alla utbildningsplatser. Det leder till att vissa program inte har fulla grupper, vilket i sin tur leder till ett ekonomiskt underskott. Utbildningskontoret har ett riktat uppdrag från utbildningsnämnden att uppnå en ekonomi i balans inom gymnasiets verksamhetsområde. Ovanstående programförändringar är en del av det uppdraget.

Beslutet om programförändringarna är taget av verksamhetschefer för gymnasiet tillsammans med rektorer för gymnasieskolorna.

Totalt berörs cirka 150 elever på Norrköpings Lärlingsgymnasium och Kungsgårdsgymnasiet.

Kontaktpersoner:
Jonas Eriksson, verksamhetschef gymnasiet, 072-517 45 61
Claes Göransson, verksamhetschef gymnasiet, 073-020 23 58