Nu får 5 000 Norrköpingsbor berätta om sina resvanor

Foto av kuvert som skickats ut till de som bjudits in till undersökningen

Bild av kuvert som skickats ut till de som bjudits in till undersökningen

Publicerad

Var fjärde år genomför Norrköpings kommun, precis som många andra kommuner, en resvaneundersökning Det är ett bra sätt för att se hur och var Norrköpingsborna reser en vanlig dag och vilka transportmedel de väljer. I dagarna skickas en inbjudan ut till 5 000 slumpvis utvalda Norrköpingsbor där de ombeds fylla i hur de rest en specifik dag. Resultatet blir en viktig pusselbit i planerandet av Norrköpings framtida trafiksystem.

  • - Vi skickar ut enkäten till totalt 5 000 norrköpingsbor och vi hoppas så många av dem som möjligt väljer att svara, berättar Magnus Sandberg, trafikplanerare i Norrköpings kommun. Resmönster skiljer sig åt och vi vill ju få en bra helhetsbild över hela kommunens resmönster. Därför har vi fördelat utskicken så att alla områden får samma andel av utskicken som områdets andel av den totala mängden boende i Norrköping. Det skickas exempelvis ut fler enkäter till Norsholm än till Björkalund, förtydligar Magnus.

  • Resvaneundersökningen återkommer var fjärde år men en nyhet denna gång är att enkäten kompletteras med anonymiserad mobildata från en större mobiloperatör. Mobildatan visar på en övergripande nivå förflyttning av människor i kommunen. Man kan inte se på detaljnivå vem som förflyttat sig var men datan visar var grupper av människor vistas och var de förflyttar sig, exempelvis från Ektorp till Norrköpings resecentrum. Genom att kombinera informationen från mobildata med enkäten blir underlaget till det framtida arbetet bättre.
  • – Resultatet av resvaneundersökningen brukar ligga till grund för mycket i vårt dagliga arbete på samhällsbyggnadskontoret, berättar Magnus. Eftersom vi gör den regelbundet så kan vi följa utvecklingen av exempelvis färdmedels-fördelning och se om våra genomförda projekt har gett någon effekt. Vi använder oss av resultatet när vi gör prognoser på hur man reser från olika områden i kommunen. Det är ett viktigt underlag när vi planerar för att Norrköping ska växa, förklarar Magnus.

Många brukar ha ont om tid och det kan vara svårt att få folk att ta tiden att svara på enkäten. Magnus är dock inte orolig för detta.

  • - Det brukar generellt vara svårt att få många att svara på enkäter men trafik är ett ämne som berör mångas vardag så förhoppningsvis får vi en hög andel svarande, avslutar Magnus.
  • Fakta
  • Enkäten skickas i dagarna ut till 5 000 slumpvis utvalda personer i Norrköpings kommun
  • Det är bara de som slumpvis valts ut som har möjlighet att svara på enkäten
  • Responternas svar är helt anonyma
  • Resultatet kommer att presenteras i slutet av år 2022.
  • Enkäten är öppen till och med den 13:e november 2022.

Frågor

Magnus Sandberg
Trafikplanerare
Telefon: 011- 15 38 65